Uppdrag och tjänster

Våra tekniker, samordnare, projektledare och specialister inom arbetsmiljö och brandskydd hjälper er med små och stora uppdrag och tjänster.

Exempel på uppdrag vi kan hjälpa er med:

 • Riskbedömningar

 • Arbetsmiljöplaner

 • Byggarbetsmiljösamordning (BAS-P/ BAS-U)

 • Ledningsstöd – interrim arbetsmiljöchef
 • Ergonomi

 • Rondering

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Kemikaliehantering

 • Organisationsöversyn

 • Revisioner

 • Utredningar av tillbud och olycksfall

 • Kartläggningar av fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö

 • Exponeringsbedömningar och yrkeshygienska mätningar

 • Brandskydds- och första hjälpenutrustning i anläggningar och lokaler

 • Skyltning, uppmärkning och dokumentation av ert systematiska brandskyddsarbete

 • Brandtätningar

 • Funktionskontroller av brandsläckare

 • Montage och besiktning av brandskydd på fordon

 • Räddnings- och nödlägesplaner

 • Besiktning och kontroll av räddningskammare

Övriga tjänster

 • Försäljning, kalibrering och funktionskontroll av personburna gasvarnare

 • Försäljning av flyktmasker och syregenererande masker

 • Försäljning av fallselar och fallskyddsutrustning

 • Besiktning av falllselar och lyftredskap

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.