Tjänster

Kompetensutveckling

Säkra och väl utförda arbeten kräver vilja, kompetens och verktyg

Era medarbetare är er viktigaste resurs!

Vårt mål med alla våra utbildningar och övningar är att tillföra faktakunskap och förståelse.

Vi vill ge varje deltagare personlig utveckling och nya insikter om sin roll och sitt bidrag till verksamhetens framgång.

Hör av er till oss för förfrågningar eller offerter!

Vårt erbjudande inom kompetensutveckling utgår från de tjänster som vi kan erbjuda våra kunder samt lagkrav förenade med dessa.

H Safetys kompetensutvecklingsportfölj innefattar:

Arbetsmiljö och säkerhet
* Krisledningsövningar
* Bättre arbetsmiljö (BAM)
* Byggarbetsmiljösamordning (BAS-P/ BAS-U)
* Mobila arbetsplattformar (BK008)
* Truckutbildningar
* Kran-/ traversutbildningar
* Fallskyddsutbildningar
* Hjärt- och lungräddning (HLR)

Brandskydd
* Utrymningsövningar
* Brandskydd grund
* Heta arbeten
* Utrymningsledare
* Brandskyddsansvarig
* Anläggningsskötare brandlarm
* Brandfarlig vara

Sprängteknik (sprängkort)
* Sprängteknik grundkurs
* Sprängteknik ovan jord
* Sprängteknik under jord
* D-utbildning/ medgivande från MSB
* Sprängarbetsledare
* Föreståndare explosiva varor
* ADR 1.3

Elsäkerhet
* Elsäkerhet i praktiken
* ESA Instruerad person
* Elsäkerhetsledare
* KFI – Kontroll före idrifttagning

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.